Balónový zámek

Blog

Výstava Bedřišky Znojemské

Srdečně zveme na druhou letošní vernisáž – obrazy Bedřišky Znojemské
Obrazy Bedřišky Znojemské mají náboženský obsah, vypravují o náboženském ději, avšak současně se brání statičnosti náboženství. Tato umělkyně získala 11 mezinárodních diplomů a cen a ve Stockholmu jí byla udělená zlatá medaile na světové výstavě “ největších talentů “.
Návštěvu Balonového Zámku můžete spojit i s prohlídkou našeho minimuzea o historii výroby horkovzdušných balónů v ČR! Těšíme se na Vás.
Výstava se koná za významné podpory Obce Radešín. Tímto srdečně děkujeme za skvélou spolupráci! Bedriska_Znojemska