Team

Piloti a Instruktoři

Petr Kubíček (nalétáno 1200hodin)
Jiří Hembal
Česlav Nágl