Pokračující výcvik

Zajišťujeme veškerý pokračující výcvik pro držitele pilotního průkazu

Provádíme výcvik a zkoušky k získání všech privilegií definovaných v BFCL:

  • Kotvené lety
  • Komerční privilegia
  • Skupiny obalů B, C, D
  • Noční lety
  • Výcvik instruktorů
  • Ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví i examinátorů

Zároveň organizujeme všechny potřebné semináře ke splnění požadavků na rozlétanost:

  • Zimní bezpečnostní seminář a novinky v leteckých předpisech
  • Udržovací seminář pro komerční piloty
  • Udržovací seminář pro instruktory