Bezpečností balónového létání nejenom žijeme, ale také k ní aktivně přispíváme

Bezpečnost na prvním místě - to (po právu) říká každý provozovatel. My však jdeme ještě dál.

Ano bezpečnost je, ostatně jako prakticky v každé oblasti letectví, u balónového létání vždy na prvním místě. Dodržování těch nejbezpečnějších postupů je u každého správného provozovatele naprostou samozřejmostí. Ptáte se ale, jak vlastně tyto postupy vznikají? Jak se vlastně piloti a provozovatelé dozví, co je z hlediska bezpečnosti nejúčinnější?

Tým Balónového Zámku každoročně pořádá řadu školení pro letecký personál, ve kterém je bezpečnost diskutována a přístupy k ní aktualizovány a zdokonalovány o poslední novinky z oboru. Školení pořádáme pro všechny stupně leteckých odborností - od žáků, tedy uchazečů o pilotní průkaz, až po examinátory - tedy zkušební komisaře u zkoušek.

Tím, že se aktivně bezpečností zabýváme se snažíme jít neustále ostatním příkladem. Ostatně, kdybychom postupy probírané a doporučované na našich školeních sami nedodržovali, byla by naše námaha zcela zbytečná.

Jinými slovy na zámku vždy dodržujeme ty nejpřísnější bezpečností standardy, které pomáháme sami utvářet.