GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

1. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá

Balónový zámek, s.r.o., se sídlem Radešín 1, 592 55, (dále jen správce), nebere ochranu vašich osobních údajů na lehkou váhu. Vaše osobní údaje na webové stránce www.balonovyzamek.cz zpracováváme vždy v rámci platné a účinné legislativy upravující ochranu osobníc údajů, především Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Kromě zavedení technických opatření jsme proškolili zaměstnance správce, kteří mají k údajům přístup, a jsou nyní povinni držet údaje vás jako subjektů údajů v tajnosti. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na e-mail info@balonovyzamek.cz.


2. Vše pouze na základě vašeho souhlasu

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním údajů je správce oprávněn zpracovávat vaše údaje v souladu s platnou a účinnou legislativou.

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním údajů obsažených na našich webových stránkách, správce zaznamená takové údaje, díky kterým správce zpracuje a vyhodnotí výkon webové stránky. Data využívá správce pouze interně a v souladu se zpracovatelskými smlouvami mezi správcem a jednotlivými zpracovateli (viz níže čl. 7) jsou předávány pouze těmto zpracovatelům a žádným dalším subjektům. Data shromažďuje správce za účelem:


 • plnění smlouvy,
 • analýzy využití webové stránky, průzkumu trhu a následné optimalizace webové stránky,
 • úpravy obsahu stránky dle potřeb návštěvníků,
 • zlepšení uživatelské spokojenosti a zjednodušení obsluhy.


Údaje, které správce shromažďuje a zpracovává, jsou: IP adresa a typ webového prohlížeče, cookies, fakturační a doručovací údaje, kontaktní údaje v případě vyplnění kontaktního formuláře.

K profilování ani automatizovanému rozhodování na webové stránce nedochází.


3. IP adresy a typ webového prohlížeče

IP adresa a typ webového prohlížeče jsou zpracovávány za účelem správného zobrazování webových stránek vyhodnocením uživatelských dat, například testováním změn software a webu. IP adresa je dále zpracována za účelem prevence a ochrany serverů správce před kyberútoky. Uchovávání a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od posledního přístupu na webové stránky.

IP adresy sbírá program Google Tag Manager, který je zanonymizuje a předá nástroje Google Analytics. Z něj lze sice sledovat chování návštěvníka webové stránky, není však možné dohledání konkrétní osoby.


4. Cookies

Subjekt souhlasí s tzv. ukládáním cookies na jeho počítač či jiné zařízení. Jedná se o malé soubory, které při opakované návštěvě webové stránky umožní obnovit předcházející uživatelské nastavení (jazyková mutace atp.). Skrze cookies není možné dostat se k jiným datům na počítači subjektu. Správce používá cookies, aby obsah stránek lépe strukturoval a přizpůsobil potřebám návštěvníků, zlepšil navigační strukturu, což vede k lepšímu uživatelskému pohodlí.

Každý internetový prohlížeč většinou akceptuje všechny cookies. V nastavení prohlížeče lze však

nastavit, aby nepřijímal žádné cookies, případně aby je po ukončení internetové relace automaticky smazal. Jinak jsou cookies uchovávány po dobu 30 dní.


5. Fakturační údaje

Balónový zámek zpracovává v rámci plnění smlouvy ve smyslu Nařízení údaje uvedené kupujícím a to:

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefon
 • Země
 • Adresa
 • Město
 • PSČ


Je-li objednávka vyřízena ve prospěch třetí osoby, uvádí se obdarovaném tyto údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Země
 • Adresa
 • Město
 • PSČ


Uvedené údaje slouží pro fakturaci, kontakt a doručování objednaných produktů. Kupující má povinnost uvádět své údaje vždy pravdivě a je povinen správce informovat o změně těchto údajů, a to bez zbytečného odkladu. Nestane-li se tak, správce negarantuje správnost těchto údajů, což může vést k problémům s fakturací, vzájemnou komunikací nebo nebo dodáním produktů.

Fakturační a kontaktní údaje jsou uchovávány po dobu tří let.


6. Kontaktní formulář

V sekci Kontakt lze najít kontaktní formulář, kde se zadává jméno a příjmení, e-mail a vzkaz. Zpráva je odeslána na e-mail info@balonovyzamek.cz. Tyto údaje jsou sbírány a zpracovány jednorázově a po vyřízení dotazu jsou nenávratně smazány.


7. Zpracovatelé

Správcem i zpracovatelem údajů je správce, se zpracováním pomáhají i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru Google Analytics a Google Tag Manager, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 17, 150 00, IČ 276 04 977

b. Webmaster stránek Ateliér Židlický, se sídlem Gorkého 99/60, Brno, 602 00

c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Balónový zámek nevyužívá.

Sekce zpracovatelů je pravidelně aktualizovaná. S každým zpracovatelem má správce uzavřenou zpracovatelskou smlouvu a zároveň jsou vybíráni tak, aby zaručovali zákonné a bezpečné použití údajů.


8. Subjekt údajů

Subjekt údajů poskytuje svůj souhlas dobrovolně a svobodně. Svůj souhlas může u správce údajů kdykoliv odvolat na e-mailu info[at]balonovyzamek.cz. Odvolání je účinné okamžikem doručení správci. Subjekt má také právo:


a. požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává a požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (právo na informace),

b. vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit (právo na přístup),

c. nechat správcem opravit či doplnit své údaje (právo na opravu),

d. požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů (právo na výmaz),

e. kdykoliv odvolat svůj souhlas, případně nechat omezit zpracování údajů (právo na omezení),

f. nechat data převést (právo přenositelnosti),

g. vznést námitku (právo vznést námitku),

h. v případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.