Bezpečnost letu balónem

Létání balónem je celkově velmi bezpečná aktivita. Zde je pár důvodů, proč tomu tak je.

Horkovzdušný balón je technicky velmi jednoduché zařízení. Možnost poruchy je prakticky nulová. A pokud se náhodou stane, je možné s balónem bezpečně přistát prakticky kdekoliv.

Hořák balónu se zpravidla skládá z dvou a více nezávislých hořákových jednotek, Ty jsou výkonově dimenzovány tak, aby v případě výpadku jedné jednotky byl balón stále řiditelný.

Všechny prvky nosné soustavy jsou několikanásobně předimenzovány, protože u balónů není brán až takový zřetel na hmotnost konstrukce jako u klasických letadel.

Všechny balóny jsou certifikovány u Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). Návrh, certifikace a výroba balónů se řídí prakticky stejnými legislativními pravidly jako velká letadla.

Všechny části balónu prochází tvrdými certifikačními testy. Např. koš musí bez poruchy přestát pád z výšky 2 m na betonovou desku při plném zatížení.

Balónem se dá létat pouze za specifických a zcela klidných podmínek. Za nepříznivých meteorologických podmínek je s balónem natolik složité odstartovat, že sám řekne pilotovi, že dnes by letět opravdu neměl.

Každý balón je každý rok pečlivě zkontrolován ve specializovaném servisním středisku. Pilot také pečlivě zkontroluje celý komplet před každým letem.

Každý pilot balónu musí mít platnou pilotní a zdravotní licenci. Pilotní licence se dá získat pouze na základě praktického a teoretického výcviku. Každý pilot je každý rok povinně školen teoreticky a jednou za dva roky i prakticky.

Balón je opatřen a koš vybaven řadou bezpečnostní prvků – např.  hasicí přístroj, dvojí zapalovací prostředky,  manévrovací lano. Pomocí manévrovacího lana je balónu umožněno přistát i na ty nejmenší plácky.

Bezpečný průběh letu i přistání, stejně jako všechny další postupy související s provozem balónu, jsou pospány v Letové příručce balónu. Pilot má za povinnost se těmito postupy řídit.

A proto je balónové létání statisticky nejbezpečnějším leteckým sportem…

Nikdy nemějte pilotovi za zlé, když Vám zruší nebo zkrátí Váš let. Dělá tak jen pro Vaši bezpečnost. Je to výraz jeho zkušenosti, nikoliv zbabělosti.