Team

Pilots & Instructors

Petr Kubíček (nalétáno 1200hodin)
Jiří Hembal
Česlav Nágl