Balónové létání

Aeroturistika

 

Aeroturistika je novinkou naší doby, naše společnost rozvíjí tuto myšlenku i v oblasti balónového létání a profesionálně se na tuto činnost zaměřuje. V rámci našich služeb sledujeme, aby každý, kdo chce ve volném čase létat, se mohl své zálibě v našem balónovém centru pohodlně věnovat. Naše letové centrum je umístěno v letově jedinečné lokalitě střední Evropy. Letovou oblast tvoří náhorní mírně zvlněná rovina chráněná hlavním hřebenem Českomoravské vysočiny s mnoha drobnými lesíky, loukami, říčkami a s největší plošnou koncentrací drobných vodních ploch v ČR.

Letová oblast je vybavena mnoha bezpečnými plochami pro vzlet a přistání a několika zajímavými cíli pro zábavné létání o ceny. V oblasti jsou povoleny noční lety balonů a její umístění umožňuje i lety delší než 100 km bez zajišťování zvláštních povolení nebo letových plánů.

Naše centrum je alternativou k létaní na fiestách. Jeho přednost vidíme v tom, že při stejném komfortu, který máte jako účastník balónové fiesty, nejste vázán pevným programem, ale společně se svou rodinou nebo přáteli si volíte program, jaký Vám vyhovuje.

Po jachetních přístavech, potápěčských centrech, lyžařských areálech a golfových klubech přichází naše alternativa pro volný čas – aeroturistické balónové centrum.